فرشته نگهبان


فرشته

 

فرامرز ملاحسین طهرانی


فرشتگان نگهبان جزء دسته ای از ارواح هستند که به بخشی از تکامل روحی خود در رابطه با شناخت ذات احدیت و شناخت از تواناییها و مکارم روحی و ذاتی خویش نائل آمده اند.

درواقع فرشتگان نگهبان همان ارواح نگهبان هستند. زیرا آنها فرشته نیستند اما به تعبیر همگان به فرشته نگهبان معروف گشته اند. فرشتگان نگهبان بر وظایف تکوینی که برعهده اشان هست ماموریت دارند تا مجری نامه اعمال و همینطور نگهبان یکی از افرادی باشند که در یکی از کرات مادی و ازجمله سیاره زمین درگیرودار یک حیات و زندگی بسته و دربند مشغول آزمون های سخت دنیایی هستند. از آنجاکه جهان فیزیکی پر از موانع و خطرات مادی فراوانی است که ممکن است تاثیرات مخربی بر جسم مادی و کالبد فیزیکی داشته باشد و ازآنجاکه روح در همین کالبد فیزیکی محبوس است، پس فرشته نگهبان هرکس موظف است تا خطرات و صدمات ناشی از وسایل، ادوات و تصادمات را تا زمان مرگ طبیعی از کالبد مادی که میزبان یک روح است دور کند.

وظیفه فرشتگان نگهبان این است که نظاره گر اعمال و رفتار و گفتار و اندیشه هایی باشد که از جنبه شخصی خارج شده و تاثیرات آن به افراد دیگر جامعه اعم از خانواده و دوست و آشنا و سایر مردمان سود و یا ضرر  می رساند. آنجایی که یک انسان مشغول رتق و فتق امورشخصی خود است روح نگهبان نظارتی بر کار وی ندارد، اما در مناسبات اجتماعی و گروهی در ابعاد اقتصادی و هنری و علمی و غیره ارواح نگهبان ناظر بر اعمال و ثبت این اعمال در حافظه زمان مربوط به رخداد اینگونه اعمال می باشند و حتی اشاره یک دست و یا اعضا صورت و ادای یک حرف از نگاه تیزبین فرشته نگهبان دور نمی ماند.

ادامه مطلب


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات تلویزیونی | تیزر تبلیغاتی همیار فایل Nelson کـریمانــه سایت دوازدهمی ها Felicia "سکوت غلــــیـــظ" لک موزیک بازسازي ساختمان - طراحي دکوراسيون تجاري